Lütfen bekleyin...

BELGELERİMİZ

Şirketimize ait belgeler

Şirketimize verilen hizmet yetkilerine dair kurul kararları listelenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kararı

Şirketimiz, 05.11.2013 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek şirketler ile "Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirmiş ve listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Şirketimize, (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.03.2014 tarihli ve 5781 sayılı kararıyla, "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden, bankalara "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN