Bekleyiniz...

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
  • GAYRİMENKUL VE EKİPMAN DEĞERLEME,
    KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  • GAYRİMENKUL VE EKİPMAN DEĞERLEME,
    KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  • GAYRİMENKUL VE EKİPMAN DEĞERLEME,
    KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Değerleme Hizmetleri

Arsa ve arazi, Fabrikalar ve üretim tesisleri, İkamet amaçlı gayrimenkuller, Ticari amaçlı yapılar, Alışveriş merkezleri, Otel, tatil köyü, konaklama tesisleri, Lojistik kullanımlı yapılar, Marina ve limanlar Akaryakıt istasyonları vb. değerleme hizmetleri

Özel Proje Hizmetleri

Fizibilite çalışmaları, Şerefiyelendirme hizmetleri, En iyi ve en verimli kullanım etüdü hizmetleri, Proje değerleme hizmetleri, Yer seçimi analizleri, Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları vb. özel proje hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

İnşaat projeleri durum raporları, Müşavirlik Hizmetleri, Kamulaştırma vb. danışmanlık hizmetleri... Uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize; değerleme, özel proje ve danışmanlık konularında hizmet vermekteyiz.

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Misyonumuz

Yurt sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına uyarak, hizmet verdiği ve hizmet aldığı tüm sektörlerde elde ettiği güveni, bağımsızlığı, mesleki beceriyi ve kaliteyi sürekli artırarak değerleme hizmeti sektöründe sürdürülebilir bir memnuniyet sağlamak.

Vizyonumuz

Yapılan değerleme ve danışmalık çalışmalarında, Bağımsızlık, Tutarlılık, Objektiflik, Dürüstlük ve Gerçeklik unsurlarını kullanarak, Titiz, Özverili, Hızlı, Güvenilir ve Kaliteli hizmet sunar, gerçek ve tüzel kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılı yaklaşarak etik kurallar çerçevesinde verdiği hizmette en iyi katma değeri sağlar.

Sermaye Piyasası Kurulu Kararı

Şirketimiz, 05.11.2013 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek şirketler ile "Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirmiş ve listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Şirketimize, (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.03.2014 tarihli ve 5781 sayılı kararıyla, "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden, bankalara "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.